Program razvoja podeželja

 

Organa d.o.o. je na podlagi prijave na javni razpis pridobila nepovratna sredstva v sklopu podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.

 

Naziv naložbe:

Nakup tehnološke opreme.

 

Povzetek:

Investicija v prvi fazi zajema nakup sledeče tehnološke opreme:

 • HLADILNIŠKA OPREMA IN PANELI ZA HLADILNICE
 • ELEKTRO INŠTALACIJE – KRMILJENJE TEHNOLOŠKE OPREME
 • VILIČARJI (4x)
 • PAKIRNI STROJ ILPRA – NADGRADNJA TRAYSEALERJA
 • PARNI KOTEL
 • OPREMA ZA ZAGOTAVLJANJE HIGIENE V OBRATU

 

Investicija v drugi fazi zajema naslednjo opremo:

 • IZMENJEVALEC HLAJENJA (PRIPRAVA HLAJENE VODE)
 • STROJ MULTIMIX 250 L
 • LINIJSKI PASTERIZATOR
 • REGALI
 • TESTNA KUHINJA
 • SISTEM TEHTNIC BIZERBA
 • PROCESNA LINIJA ZA TOFU (linija za sojino mleko, separator, sistem za stiskanje in rezanje, sistem za termično obdelavo)
 • TERMOFORMIRNI PAKIRNI STROJ

 

Oprema je nameščena na naslovu Podgorica 25, 1312 Videm Dobrepolje.

 

Cilji:

Podjetje z investicijo zasleduje naslednje cilje:

 • povečanje obsega proizvodnje in prihodkov od prodaje na domačem in tujem tržišču;
 • zagotavljanje varne in kvalitetne hrane;
 • optimizacija proizvodnih procesov in rast dodane vrednosti na zaposlenega;
 • razvoj novih proizvodov;
 • krepitev zavedanja ljudi o pomembnosti rastlinske prehrane;
 • ugoden vpliv na okolje (uporaba obnovljivih virov energije in sekundarnih surovin);
 • povečanje tržnega deleža.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Temeljni cilji bodočega poslovanja so povezani s proizvodnjo in razvojem novih izdelkov. Istočasno investiramo v optimizacijo obstoječih in razvoj novih tehnologij, kar pomeni večjo produktivnost proizvodnega procesa, višjo kvaliteto izdelkov in posledično povečanje konkurenčnosti.

 

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti izdelkov preko optimizacije proizvodnih postopkov ter zmanjšanje vplivov na okolje.

 

Povezave:

ORGANA d.o.o.

Podgorica 25

1312 Videm - Dobrepolje, Slovenia

+386 (0)8 200 3150

info@organa.si

 

INFO:    

 

OUR CERTIFICATES:

 

Interested on our products?

CONTACT US

 

Please let us know your name.

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Invalid Input

Copyright © 2022 Organa d.o.o. All Rights Reserved.